חוות דעת לבית משפט

אנו מספקים ללקוחותינו חוות דעת מומחה, כמו גם עדות מומחה לבתי המשפט ובה בעת נותנים סיוע וליווי מקצועי בעת ההליכים.

חוות דעת זו מקנה אסמכתא מקצועית, מנומקת וקוהרנטית ע"י שמאי מקרקעין מוסמך, תוך התייחסות לסוגיות הרלוונטיות הקשורות בנכס המוערך.

חוות הדעת לבתי המשפט מבוצעות תוך שיתוף פעולה ושקיפות מלאה עם הלקוח ועורך הדין המייצג בתהליך.

הצורך בקבלת חוות דעת שמאית לבית המשפט רלוונטי במספר סוגיות שונות, וביניהן:

  • הערכת שווי זכויות נכסי מקרקעין.
  • פירוק שותפויות וחלוקת ירושה.
  • הערכת דמי שכירות ראויים ודמי שימוש.
  • שומת מקרקעין לכינוס נכסים.
  • הערכת זכות דיירות מוגנת.
  • אומדן לצורך ירידת ערך, פגיעה במקרקעין והפקעות.
מנורה

חשוב לדעת:

תביעת עורך דין בנוגע לנכסי מקרקעין במרבית המקרים מתבססת על חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין, האומד את גובה הפיצוי/ הפגיעה. לכן חשוב בעת הליך משפטי לקבל חוות דעת מקצועית של שמאי מקרקעין מוסמך.

חוות דעת בית משפט
מנורה

חשוב לדעת:

תביעת עורך דין בנוגע לנכסי מקרקעין במרבית המקרים מתבססת על חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין, האומד את גובה הפיצוי/ הפגיעה. לכן חשוב בעת הליך משפטי לקבל חוות דעת מקצועית של שמאי מקרקעין מוסמך.​

"אל תמתין כדי לקנות נדל"ן,

קנה נדל"ן ותמתין".

צור קשר ונשמח לעמוד לשירותך: