מיסוי מקרקעין

מס שבח הינו מס המשולם על הרווח של נכס המקרקעין, בגין עליית שוויו של הנכס בשוק החופשי, החל ממועד רכישתו ועד מועד מכירתו.

רשות המיסים גובה את מס השבח בעת ביצוע עסקת מכירה, כאשר התשלום חל על בעל הזכויות בנכס (המוכר).

יש לציין כי שיעורי המס משתנים ביחס למועד רכישת הנכס וכיום שיעור המס הינו בגובה של 25% מהשבח (רווח).

במסגרת חוות הדעת לרשות המיסים אנו מבצעים מספר סוגי שומות:

א. אומדן מס שבח צפוי.

ב. תחשיב עלויות בנייה היסטוריות.

ג. שומה לפי סעיף 49 ז' לחוק מס שבח – קביעת שווי החלק המיוחס לדירת המגורים ולשווי זכויות נוספות.

מנורה

חשוב לדעת:

הליך השגה אל מול רשות המיסים מתבסס על חוות דעת מקצועית של שמאי מקרקעין מוסמך.

מיסוי מקרקעין
מנורה

חשוב לדעת:

הליך השגה אל מול רשות המיסים מתבסס על חוות דעת מקצועית של שמאי מקרקעין מוסמך.

"אל תמתין כדי לקנות נדל"ן,

קנה נדל"ן ותמתין".

צור קשר ונשמח לעמוד לשירותך: