שמאות מקרקעין

שמאות מקרקעין מהווה חוות דעת מקצועית ומקיפה, מעין תעודת זהות של הנכס, המפרטת את כלל מרכיבי הנכס ואת השיקולים להערכת שוויו והפוטנציאל הגלום בו.

להלן פירוט מרכיבי חוות הדעת:

 • המרכיב הסביבתי – מצב סוציו-אקונומי, סמיכות למבני ציבור, מפגע סביבתי וכד'.
 • המרכיב המשפטי – בדיקת נסח רישום (טאבו), ביצוע זיהוי קנייני, הצמדות וזכויות קנייניות. 
 • המרכיב התכנוני – בדיקת תוכניות בנין עיר, פוטנציאל תכנוני, ניתוח זכויות בנייה, בדיקת רישוי, שימושים מותרים וחריגות בנייה.
 • מרכיב השווי – בדיקות מיסוי, היטלים, תשלומים לרשויות וניתוח שווי הנכס על פי מספר גישות: 

משרדנו מבצע בדיקות נדרשות בהיקף משתנה לנכסים מסוגים שונים:

 1. הערכת שווי שוק לנכסי מקרקעין למטרת מכירה, קניה, שעבוד לבנק וכד'.
 2. חוות דעת לשומת טרום רכישה.
 3. חלוקת ירושה ופירוק שותפויות בנכסי מקרקעין.
 4. אומדן דמי שכירות ראויים ודמי שימוש.
 5. הערכת זכות לדיירות מוגנת.
 6. איתור וזיהוי קנייני של נכסים.
 7. בדיקות רישוי וחריגות בנייה.
 8. בדיקות תכנוניות מקיפות.

משרדנו כאן על מנת ללוות אתכם בעסקת נדל"ן שקולה, נבונה וכדאית כלכלית, המתבססת על חוות דעת מקצועית המפרטת את מלוא המרכיבים הרלוונטיים, שווי הנכס והתשואה המתקבלת.

שמאות מקרקעין נדלן

"אל תמתין כדי לקנות נדל"ן,

קנה נדל"ן ותמתין".

צור קשר ונשמח לעמוד לשירותך: