רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל (לשעבר מינהל מקרקעי ישראל) הינו גוף ממשלתי המנהל את מרבית הקרקעות במדינת ישראל.

כאשר בנסח הרישום (נסח טאבו) רשומים כבעלים אחד מן הגופים – מדינת ישראל/ רשות הפיתוח/ קרן קיימת לישראל, המשמעות לכך שקרקע זו מנוהלת ע"י רשות מקרקעי ישראל.

במסגרת ניסיוננו, ביצענו בעבר חוות דעת עבור רשות מקרקעי ישראל לנכסים שונים ורכשנו ידע וכלים מתאימים להתמודדות עם סוגיות שונות אל מול גוף זה.

כיום, אנו מכינים חוות דעת להגשת השגה על הערכות שווי לרשות מקרקעי ישראל, ומבצעים הפחתות משמעותיות בגובה התשלומים לרשות.

במסגרת חוות הדעת לרשות מקרקעי ישראל אנו מבצעים מספר סוגי שומות:

  • הערכות שווי לנכסי רשות מקרקעי ישראל.
  • אומדן דמי היתר לתוספות בנייה/ פיצול מגרש/ שינוי יעוד וניצול.
  • אומדן דמי היוון.
  • אומדן דמי חכירה.
  • אומדן דמי הסכמה.
  • אומדן דמי שימוש.

המשרד מייצג את לקוחותיו תוך ליווי ושקיפות מלאה של ההליך:

שלב א' – הלקוח ימציא למשרדנו שומת רשות מקרקעי ישראל.

שלב ב' – משרדנו יבצע סקירה ראשונית ללא עלות, שמטרתה לבחון את סבירות הגשת השומה הנגדית (השגה).

שלב ג' – הכנת שומה נגדית והגשתה לשמאי הממשלתי.

שלב ד' – קבלת ההכרעה של השמאי הממשלתי.

שלב ה' – ניתן להגיש השגה שנייה לוועדת ההשגות, בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה של השמאי הממשלתי.

מנורה

חשוב לדעת:

האפשרות להגשת השגה (ערר) כנגד רשות מקרקעי ישראל, הינה בתוך 60 ימים מעת קבלת שומת הרשות.

רשות מקרקעי ישראל
מנורה

חשוב לדעת:

האפשרות להגשת השגה (ערר) כנגד רשות מקרקעי ישראל, הינה בתוך 60 ימים מעת קבלת שומת הרשות.

"אל תמתין כדי לקנות נדל"ן,

קנה נדל"ן ותמתין".

צור קשר ונשמח לעמוד לשירותך: